top of page

FORMACIÓ #BEJOVE 2021-2022

About

L'Oficina Jove del Baix Empordà presenta el Projecte Formatiu 2021-2022 #BEJOVE, amb la voluntat d'oferir als professionals de l'àmbit juvenil i educatiu recursos formatius que els doti d’eines i recursos per al seu treball directe i quotidià amb els joves.

El tema de la primera formació, sorgida a demanda dels mateixos professionals, aborda el suïcidi juvenil i anirà orientada a conèixer, detectar i entendre allò que envolta aquest fenomen.

Mission

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Vision

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page