top of page

el món laboral

duotone_18.png

Quan una persona té 16 anys i es planteja entrar en el món laboral té dues vies possibles per accedir-hi: treballar per compte d’altri o per compte propi. 

Quan una empresa necessita cobrir un lloc de treball amb algun/a professional extern a l’empresa, habitualment inicia un procés de reclutament i selecció. Les empreses tenen dues vies per donar a conèixer el lloc de treball que ofereixen: a través de la publicació d’una oferta de treball (té diversos mitjans on poder-ho fer: oficines de Treball, portal en línia de la Generalitat de Catalunya, Feina Activa, empreses intermediàries, portals i borses de treball en línia, centres especialitzats, etc.) o informant de l’oportunitat als seus contactes (en aquest cas, les persones que s’assabenten de l’oferta i que hi estan interessades, es posen en contacte amb l’empresa i envien el seu currículum i carta de presentació per tal de poder entrar al procés de selecció).

Si tens una idea de negoci i la vols dur a cap, treballaràs per compte propi sense dependre de cap empresa, aportant el capital i el treball. Si tens una idea i la vols fer realitat salta a Emprenedoria

Primer de tot, coneixes el teu perfil professional? 

Per anar construint aquest projecte personal i professional, és important que primer et coneguis a tu mateix.

Et proposem un itinerari d’eines i recursos que t’ajudaran a prendre les decisions sobre les teves expectatives formatives, acadèmiques i professionals.

també és important conèixer el mercat laboral

El mercat laboral és molt dinàmic i canviant. La informació sobre les tendències del mercat laboral actual i dels sectors que generen ocupació és bàsic per situar-nos en la realitat del món del treball.
 

És important tenir coneixement del funcionament del mercat laboral de la zona i del comportament de les ocupacions per poder prendre una decisió en relació amb l'objectiu professional que es busqui.

El mercat laboral ha patit canvis importants en els darrers anys, tant des de l'aspecte sociològic, com des de l'econòmic i el tecnològic. Aquests canvis han propiciat la desaparició d'algunes feines i l'aparició d'unes altres. Els anomenats jaciments d'ocupació són els àmbits on es troben les ocupacions a l'alça.

Conèixer la situació actual del mercat laboral i les previsions de la seva evolució beneficia a l'hora de fixar objectius professionals.

Conèixer els diferents sectors econòmics, les seves tendències i pautes de transformació i les oportunitats professionals que generen són aspectes crucials per a una presa de decisions adequada en el context de desenvolupament de la teva carrera. 

i ara, com s'ha de buscar feina?

Una vegada coneguis quin és el teu perfil professional, comença la recerca de feina. Per garantir l'èxit cal que estableixis un pla d'acció, coherent i seqüencial, que ha d'incloure: com t'has de preparar, el currículum professional i la carta de presentació; i com t'has de presentar, l'entrevista personal i com afrontar l'entrevista de selecció. 

A continuació tens més recursos per preparar la teva recerca de feina: 

tens dubtes?

assessoraments individualitzats

Prefereixes un espai d'orientació i assessorament individualitzat per aclarir els teus dubtes sobre la recerca de feina?

bottom of page