top of page

batxillerat

duotone (98).png

El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que es oberta a persones de qualsevol edat, sempre i quan tinguin el graduat en ESO, el títol de tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior o estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic.

Es distribueix en dos cursos acadèmics i es desenvolupa en diverses modalitats, s’organitza de manera flexible i, si cal, en vies diferents dins de cada modalitat, de manera que pot oferir una preparació especialitzada als alumnes d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació.

S’organitza en tres modalitats de coneixement:

         
Ciències i Tecnologia

Humanitats i Ciències Socials

Arts                                                 

                                                                                             

I existeixen quatre maneres diferents de cursar-lo:

Batxillerat a distància

Batxillerat nocturn

Batxillerat internacional

Batxibac


Tots els alumnes que realitzin el batxillerat, cursaran una part comuna (matèries comunes), una part diversificada (matèries comunes d’opció, matèries de modalitat, matèries específiques) i faran un treball de recerca.

bottom of page