top of page

L'eso

duotone (60).png

L'educació secundària obligatòria (ESO) és gratuïta i obligatòria, i comprèn 4 cursos escolars, dels 12 als 16 anys.

Les matèries que s'hi estudien s'anomenen crèdits i n'hi ha de 3 tipus: comuns, variables i de síntesi.

Un cop acabat l'ESO s'obté el títol de Graduat en Educació Secundària (GES), amb el qual es pot anar a treballar, estudiar batxillerat o bé un cicle formatiu de grau mitjà.

El Graduat en Educació Secundària també es pot estudiar a través de l'Institut Obert de Catalunya o de l'Escola d'Adults, però només pels majors de 18 anys.

bottom of page