top of page

EDUCACIÓ SEXUAL

Nosotros

Presentar la sexualitat de manera integral en totes les seves dimensions.
Promoure actituds i habilitats per a establir relacions interpersonals positives basades en el plaer, el consentiment i l'autoprotecció.
Proporcionar al jovent una informació afectiva i sexual lliure

d'estereotips sexistes, basada en els valors de respecte mutu.

Són alguns dels objectius que treballarem en aquesta formació.

bottom of page