top of page

l'educació no formal

duotone_07.png

la formació ocupacional

Els cursos de formació ocupacional et proporcionen coneixements bàsics per a fer feines i oficis amb gran demanda de personal a diversos sectors. Solen ser cursos subvencionats i, per tant, gratuïts.

saber-ne+

duotone_08.png

l'educació en el lleure

L’Educació en el lleure és un conjunt d’activitats i experiències que es realitzen en el temps lliure d’infants i joves amb una intencionalitat pedagògica fora del currículum escolar i de l'àmbit familiar, que els ajuden a adquirir competències i habilitats socials, fent-los protagonistes de la seva pròpia vida i actius i participatius socialment.

duotone_09.png

els mooc

Una altra oportunitat que ens ofereix actualment la xarxa per a formar-nos són els anomenats MOOC (massive open online courses o cursos massius oberts online ), hi ha diferents tipus de plataformes que ofereixen aquest tipus de cursos i tenen aquests punts en comú: són un curs, massius, en línia i oberts.

Aquests cursos s'ofereixen gratuïtament i han agafat gran fama degut a què les universitats de més anomenada mundial (Harvard, Stanford, Massachusetts Institute of Tecnology (MIT)) els utilitzen i els seus ensenyaments i professors, abans només a l'abast dels que s'ho podien permetre ara són a l'abast de tothom.

Cal destacar que tot i que s'obté un certificat aquest no és un títol oficial, i per la gran quantitat d'usuaris és impossible que els professors intervinguin als fòrums del curs, de manera que els dubtes se'ls resolen entre els mateixos estudiants.

Actualment hi ha més de 30 plataformes que ofereixen aquest tipus de cursos, tot i que la més coneguda és Coursera.org

Altres plataformes on es poden trobar cursos en diferents idiomes, entre ells l'espanyol són:

bottom of page