A determinar | A determinar

Sense feina? L'autoocupació és una opció

Motivar els participants envers l’autoocupació com una alternativa de qualitat en el seu itinerari d’inserció laboral i desenvolupament professional.
Sense feina? L'autoocupació és una opció

Horari i ubicació

A determinar
A determinar

Informació

Treball per compte propi versus treball per compte d’altri.

Motivacions i barreres per emprendre.

Anàlisi específica del col·lectiu de joves.

Fal·làcies sobre l’autoocupació.

Presentació i anàlisi d’experiències d’èxit.

Passos i recursos per emprendre.

Adreçat a joves de 16 a 35 anys.

1 hora de durada

Comparteix l'esdeveniment