Sortida posposada mentre es mantingui l'ordre de confinament.