top of page

programes de formació i inserció

duotone_01.png

Els programes de formació i inserció (PFI) duren un curs acadèmic i estan pensats per a joves entre 16 i 21 anys que han deixat l'educació secundària obligatòria i no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en cap acció formativa.

Els objectius son proporcionar la possibilitat de tornar al sistema educatiu (a la formació professional), i oferir l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball.

Modalitats dels programes de formació i inserció (PFI):

  • Plans d'iniciació professional (PIP)

  • Plans de transició al treball (PTT)

  • Programes de formació i aprenentatge professional (FIAP)

bottom of page