top of page

BASES DEL CONCURS DE RELATS DE SANT JORDI 2023

Concurs organitzat per l’Oficina Jove del Baix Empordà

 

FORMAT

 

Només es podrà presentar un relat per persona. La temàtica serà formular un relat eròtic i tindrà un total màxim de 5 pàgines.

Haurà d’estar escrita en català.

Dirigit a joves del Baix Empordà d’entre 16 a 35 anys (es demanarà fotocòpia del DNI per a demostrar-ho).

Quedaran exclosos de concurs, treballadors i treballadores vinculats a les àrees de joventut del Baix Empordà.

El relat haurà d’estar signat amb el nom i cognoms de la persona participant i un pseudònim que utilitzarem per a la participació.

 

PRESENTACIÓ DELS RELATS

 

Els relats s’hauran de presentar com a últim dia, el 17 d’abril del 2023 al correu electrònic següent: oficinajove@baixemporda.cat

L’assumpte del correu serà “CONCURS SANT JORDI 23” i haurà d’incloure el següent:

 • Relat en format editable (Word o Open Office) amb el títol de l’obra

 • Dades personals:

  • Pseudònim (per la publicació a xarxes)

  • Nom i cognoms

  • Edat

  • Població

  • Correu electrònic de contacte

 

PREMI

 

Es premiarà l'originalitat i personalitat de l'escrit. El relat guanyador es publicarà a les nostres xarxes socials (@oficinajovebaixemporda) el dia 24 d’abril de 2023. Si la persona guanyadora vol ser etiquetada caldrà que també especifiqui el seu compte d’Instagram.

El premi és un lot de llibres de la Llibreria la Siglantana (c/ de l’Aigüeta, 128, La Bisbal d’Empordà) valorat en 150€. Aquest lot pot ser triat per la persona guanyadora o demanar una selecció sorpresa per part de la llibreria (la selecció s’adequarà a l’edat de la persona guanyadora). En cap cas es podrà canviar el premi per diners o altres articles que no siguin de lectura.

 

JURAT

 

El jurat estarà format pels i les professionals de l’àrea de Joventut del Consell Comarcal del Baix Empordà. Si es considera necessari es convidarà a formar part del jurat a un/a professional extern/a a l’àrea.

El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert en cas que cap dels relats presentats compleixin el format correcte i/o no assoleixin una qualitat mínima. El seu veredicte serà inapel·lable.

 

ÚS DELS RELATS I DE LES DADES PERSONALS

 

Els relats de les persones participants al concurs poden ser publicades a la web www.bejove.cat i xarxes socials de l’Oficina Jove del Baix Empordà.

En cas de voler mantenir l’anonimat, l’autor/a del relat ho haurà d’especificar en el correu electrònic, i facilitar un pseudònim.

L’autor/a del relat guanyador cedeix al Consell Comarcal del Baix Empordà la potestat d’ús, difusió, publicació pública, exhibició i reproducció del relat amb finalitats promocionals i culturals.

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades dels guanyadors/es NO s’incorporaran a cap fitxer del Consell Comarcal del Baix Empordà.

La presentació del relat suposa l’acceptació de les presents bases.

Concurs organitzat per l’Oficina Jove del Baix Empordà

 

DESCARREGA'T LES BASES DEL CONCURS EN .PDF FENT CLIC AQUÍ

(hauràs de desbloquejar les finestres emergents)

bottom of page