CONCURS SANT JORDI.png

BASES DEL CONCURS DE RELATS PER LA DIADA DE SANT JORDI 2021

Concurs organitzat per l’Oficina Jove del Baix Empordà

 

FORMAT

 

 • Només es podrà presentar un relat per persona, que serà de temàtica lliure i tindrà entre 500 i 1000 paraules.

 • Haurà d’estar escrita en català.

 • Dirigit a joves del Baix Empordà d’entre 14 i 30 anys (es demanarà fotocòpia del DNI per a demostrar-ho).

 • El relat haurà d’estar signat amb el nom i cognoms de la persona participant. En cas que aquesta persona no vulgui que es faci públic el seu nom, també pot signar-lo amb un pseudònim.

 

PRESENTACIÓ DELS RELATS

 

Els relats s’hauran de presentar abans del dia 22 d’abril del 2021 al correu electrònic següent: oficinajove@baixemporda.cat

L’assumpte del correu serà “CONCURS SANT JORDI 21” i haurà d’incloure el següent:

 • Relat en format editable (Word o Open Office) amb el títol de l’obra

 • Dades personals:

  • Pseudònim (si no es vol fer públic el nom)

  • Nom i cognoms

  • Edat

  • Població

  • Correu electrònic de contacte

PREMI

 

Es premiarà l'originalitat i personalitat de l'escrit. El relat guanyador es publicarà a les nostres xarxes socials (@oficinajovebaixemporda) el dia 23 d’abril de 2021. Si la persona guanyadora vol ser etiquetada caldrà que també especifiqui el seu compte d’Instagram.

El premi és un lot de llibres de la Llibreria la Siglantana (c/ de l’Aigüeta, 128, La Bisbal d’Empordà) valorat en 100€. Aquest lot pot ser triat per la persona guanyadora o demanar una selecció sorpresa per part de la llibreria (la selecció s’adequarà a l’edat de la persona guanyadora).

En cap cas es podrà canviar el premi per diners o altres articles que no siguin de lectura.

 

JURAT

 

El jurat estarà format pels i les professionals de l’àrea de Joventut del Consell Comarcal del Baix Empordà. Si es considera necessari es convidarà a formar part del jurat a un/a professional extern/a a l’àrea.

El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert en cas que cap dels relats presentats compleixin el format correcte i/o no assoleixin una qualitat mínima. El seu veredicte serà inapel·lable.

 

ÚS DELS RELATS I DE LES DADES PERSONALS

 

Els relats de les persones participants al concurs poden ser publicades a la web www.bejove.cat i xarxes socials de l’Oficina Jove del Baix Empordà.

En cas de voler mantenir l’anonimat, l’autor/a del relat ho haurà d’especificar en el correu electrònic, i facilitar un pseudònim.

L’autor/a del relat guanyador cedeix al Consell Comarcal del Baix Empordà la potestat d’ús, difusió, publicació pública, exhibició i reproducció del relat amb finalitats promocionals i culturals.

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades dels guanyadors/es NO s’incorporaran a cap fitxer del Consell Comarcal del Baix Empordà.

La presentació del relat suposa l’acceptació de les presents bases.

DESCARREGA'T LES BASES EN .PDF FENT CLIC AQUÍ

(hauràs de desbloquejar les finestres emergents)