top of page

ensenyaments artístics superiors

duotone (68).png

L'objectiu dels ensenyaments artístics superiors és la formació de professionals qualificats en diversos camps dels àmbits artístics; estan adaptats a l'espai europeu d'educació superior i són equivalents a tots els efectes als graus universitaris. Cadascun d'aquests ensenyaments comprèn un total de 240 crèdits ECTS distribuïts en quatre cursos. 

Estructura:  240 crèdits ECTS distribuïts en quatre cursos.


Títol:  Superior d’una especialitat concreta que equival, a tots els efectes, a un grau universitari.


Centres:  Públics d’ensenyaments superiors o privats autoritzats.


Currículum: Cada centre elabora els plans d’estudis de les seves titulacions: Títol Superior/
grau i màster artístic que tal com preveu el Decret 85/2014 d’organització dels ensenyaments
artístics superiors, són sotmesos a un procés de verificació i acreditació que realitza l’Agència de
Qualitat Universitària- (AQU).

duotone (70).png

Art dramàtic

Especialitats:

 • Interpretació

 • Direcció escènica i dramatúrgia

 • Escenografia

duotone (69).png

Dansa

Especialitats:

 • Coreografia i interpretació

 • Pedagogia

duotone (71).png

Disseny

Especialitats:

 • Disseny Gràfic

 • Disseny de producte

 • Disseny d’interiors

 • Disseny de moda.

duotone (83).png

Conservació i restauració de bens culturals

Especialitats:

 • Béns arqueològics

 • Escultura

 • Pintura

 • Document gràfic

duotone (81).png

Música 

Especialitats:

 • Interpretació

 • Direcció

 • Composició

 • Musicologia

 • Pedagogia

 • Sonologia

 • Producció i gestió

accés

accés a ensenyaments artístics superiors

 

L'accés requereix el compliment dels requisits acadèmics (tenir el títol de batxillerat o equivalent) i la superació d'una prova específica d'accés

​​

Durada: Aquests ensenyaments comprenen un total de 240 crèdits ECTS distribuïts en quatre cursos.

 • Han de fer la prova per a aspirants SENSE el requisit acadèmic les persones que NO tenen la titulació necessària per accedir a algun dels ensenyaments artístic superiors.

 • Han de fer les proves específiques d'accés les persones que volen accedir a algun dels ensenyaments artístics superiors (i tenen la titulació necessària per fer-ho) i les persones que han superat la prova per a aspirants sense el requisit acadèmic

​​

Alumnes amb requisits:

 • Batxillerat o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. (cal superar prova específica)

 • Accés directe als Ensenyaments Superiors de Disseny i Ensenyaments de conservació i restauració de bens culturals: Tècnics Superior d’Arts Plàstiques i disseny (reserva de places).

 

Generalment el calendari d’accés és preinscripció al mes de maig.

Alumnes sense requisits:

 • Complir 19 anys i superar prova de maduresa en relació als objectius de batxillerat,

 • + Superar la prova específica (la inscripció a aquestes proves, generalment març/abril i realització proves a principis de maig)

bottom of page