top of page
CFGM

CICLES FORMATIUS DE GRAU MIG

cfgm al baix empordà

INS PALAMÓS

- Atenció a persones amb situació de dependència · 2 cursos

- Cures auxiliars d’infermeria · 1 curs

- Sistemes microinformàtics i xarxes · 2 cursos

- Farmàcia i parafarmàcia (DUAL) · 2 cursos

INS SANT FELIU DE GUÍXOLS

- Estètica i bellesa · 1 curs

- Perruqueria i cosmètica capil·lar · 2 cursos

- Manteniment de vaixells · 2 cursos

- Gestió administrativa · 2 cursos

- Activitats comercials (DUAL) · 1 curs

- Instal·lacions elèctriques i automàtiques · 2 cursos

INS BAIX EMPORDÀ (PALAFRUGELL)

- Gestió administrativa · 2 cursos

- Gestió administrativa de perfil jurídic · 2 cursos

- Instal·lacions elèctriques i automàtiques · 2 cursos

- Cuina i gastronomia · 2 cursos

- Forneria, pastisseria i confiteria · 2 cursos

- Serveis en restauració (DUAL) · 2 cursos

- Electromecànica de vehicles · 2 cursos

INS LA BISBAL

- Terrisseria · Amb prova d’accés

- Gestió administrativa i digital · 2 cursos

- Assistència a persones en situació de dependència · 2cursos
- Jardineria i floristeria · 2 cursos

INS MONTGRÍ

- Activitats comercials · 2 cursos

- Activitats comercials orientades al turisme · 2 cursos

- Conducció d'activitats fisicoesportives al medi natural · 1curs

cfgm a girona ciutat

INS MONTILIVI (GIRONA)

- Operacions de laboratori · DUAL · 2 cursos

- Gestió administrativa · DUAL · 2 cursos

- Gestió administrativa d'àmbit jurídic · DUAL· 2 cursos

- Electromecànica de vehicles · DUAL · 2 cursos

- Carrosseria · DUAL · 2 cursos

INS NARCÍS XIFRA (GIRONA)

- Perruqueria i cosmètica capil·lar · 2 cursos

- Estètica i bellesa · 2 cursos

- Cures auxiliars d’infermeria · 1 curs

- Farmàcia i parafarmàcia · Opció semipresencial · 2 cursos

- Manteniment electromecànic · DUAL · 2 cursos

- Emergències sanitàries · 2 cursos
- Instal·lacions de telecomunicacions · DUAL · 2 cursos

- Instal·lacions elèctriques i automàtiques · DUAL · 2 cursos

INS SANTA EUGÈNIA (GIRONA)

- Impressió gràfica i converting · DUAL · 2 cursos

- Impressió digital · DUAL · 2 cursos

- Activitats comercials · 2 cursos  

- Obres d’interior, decoració i rehabilitació · Opció semipresencial · 2 cursos

- Instal·lacions elèctriques i automàtiques · 2 cursos

- Instal·lacions frigorífiques i de climatització · Alternança simple · 2 cursos

- Instal·lacions de producció de calor · Alternança simple · 2 cursos

- Mecanització · Opció semipresencial · 2 cursos

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

CFGS

cfgs al baix empordà

INS PALAMÓS

- Desenvolupaments d’aplicacions multiplataforma (DUAL) · 2 cursos

INS SANT FELIU DE GUÍXOLS

- Administració i finances · 2 cursos

- Educació infantil · 2 cursos

INS BAIX EMPORDÀ (PALAFRUGELL)

- Administració i finances · 2 cursos

- Direcció de cuina (DUAL) · 2 cursos

- Gestió d'allotjaments turístics · 2 cursos

- Sistemes electrotècnics i automatitzats (DUAL) · 2 cursos

INS LA BISBAL

- Integració social · 2 cursos

ESCOLA AGRÀRIA EMPORDÀ (MONELLS)

- Processos de qualitat en indústries alimentàries (DUAL) ·
2 cursos

cfgs a girona ciutat

INS MONTILIVI (GIRONA)

- Administració i finances · DUAL · 2 cursos

- Administració de sistemes informàtics en xarxa · 2 cursos

- Assistència a la direcció · DUAL · 2 cursos

- Automoció · DUAL· 2 cursos

- Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma · DUAL ·
2 cursos

- Desenvolupament d’aplicacions web · DUAL · 2 cursos

- Educació i control ambiental · DUAL · 2 cursos

- Educació infantil · DUAL · 2 cursos

- Fabricació de productes farmacèutics · DUAL · 2 cursos

- Integració social · DUAL · 2 cursos

- Laboratori d'anàlisi i control de la qualitat · DUAL · 2 cursos

- Manteniment electrònic · DUAL · 2 cursos

INS NARCÍS XIFRA (GIRONA)

- Estètica integral i benestar · 2 cursos

- Estilisme i direcció de perruqueria · 2 cursos

- Laboratori de diagnòstic clínic i biomèdic · Opció semipresencial · 2 cursos

- Anatomia patològica i citodiagnòstic · 2 cursos

- Higiene bucodental · 2 cursos

- Documentació i administració sanitàries · Opció semipresencial · 2 cursos

- Automatització i robòtica industrial · 2 cursos

- Mecatrònica Industrial · DUAL · 2 cursos

INS SANTA EUGÈNIA (GIRONA)

- Gestió de vendes i espais comercials · 2 cursos

- Projectes d’edificació · 2 cursos

- Sistemes electrotècnics i automatitzats · 2 cursos

esportius

ensenyaments esportius

el que més t'agrada són els

CENTRES PÚBLICS

INS PERE ALSIUS I TORRENT (BANYOLES)

- 1r nivell de Basquet

- 1r nivell de Futbol

- 2n nivell de Futbol

- Cicle inicial de Salvament i socorrisme

- Cicle final de Salvament i socorrisme

- Superior de Futbol · Bianual

- Superior en Salvament i socorrisme · Bianual

INS SERRA LLARGA (BLANES)

- Cicle final de Vela amb aparell lliure

- Cicle inicial Busseig esport amb escafandre autònom

- Cicle final Busseig esport amb escafandre autònom

- Cicle inicial de Vela amb aparell fix

- Cicle final de Vela amb aparell fix

INS ABAT OLIBA (RIPOLL)

- 1r nivell de Surf de neu

- 2n nivell de Surf de neu

- 1r nivell d'Esquí alpí

- 2n nivell d'Esquí alpí

- 1r nivell d'Excursionisme

- 2n nivell de Muntanya mitjana

INS ROCAGROSSA (LLORET DE MAR)

- 1r nivell de Futbol

- 2n nivell de Futbol

- Cicle inicial de Salvament i socorrisme

- Cicle final de Salvament i socorrisme

INS ILLA DE ROSES (ROSES)

- Cicle inicial de Vela amb aparell fix

- Cicle final de Vela amb aparell lliure

- Cicle inicial de Salvament i socorrisme

- Cicle final de Salvament i socorrisme

CENTRES PRIVATS

FORMACIÓ EQÜESTRE C.A.V.A  (ST MARTÍ VELL)

- C. inicial esportiu de Salt, doma i concurs complet

- C. final esportiu de Salt, doma i concurs complet

- C. inicial esportiu de Resistència, orientació i turisme eqüestre

- C. final esportiu de Resistència, orientació i turisme eqüestre

- Grau Superior en Hípica

HÍPICA OMEGA (FORNELLS DE LA SELVA)

- C. inicial esportiu de Salt, doma i concurs complet

- C. final esportiu de Salt, doma i concurs complet

- C. inicial esportiu de Resistència, orientació i turisme eqüestre

- C. final esportiu de Resistència, orientació i turisme eqüestre

ESCOLA PIA (OLOT)

- 1r nivell de Futbol

- 2n nivell de Futbol

- Cicle inicial de basquet

- Cicle final de basquet

- Cicle inicial de Salvament i socorrisme

- Cicle final de Salvament i socorrisme

ENTRENADORS DE FUTBOL i FORMACIÓ (GIRONA)

- 1r nivell de Futbol

- 2n nivell de Futbol

- Superior de Futbol

artístics

t'apassionen els 

ensenyaments artístics

CENTRES PÚBLICS

INS LA BISBAL

CFGM Terrisseria 

ESCOLA D'ART SUPERIOR DE DISSENY (OLOT) 

CFGM Revestiments Murals 

CFGM Assistència al Producte gràfic imprès

CFGS Fotografia

CFGS Comunicació Gràfica publicitària 

CFGS Il·lustració

CFGS Escultura aplicada a l'espectacle

CFGS Motlles i reproduccions escultòriques 

CFGS Arquitectura efímera 

CFGS Projectes i direcció d'obres de decoració

CENTRES PRIVATS

ESCOLA DE CICLES FORMATIUS (GIRONA)

CFGM Assistència al producte gràfic
interactiu

CENTRE DE FORMACIÓ TEATRAL EL GALLINER (GIRONA)

CFGS Tècniques d'actuació teatral

proves acces

proves d'accés

Convocatòria de proves per tal que les persones que s’han format dins i fora del sistema educatiu puguin obtenir directament  títols o certificats: Títols de Formació Professional, Certificat de Formació Instrumental • Graduat en Educació Secundària Obligatòria (majors de 18 anys). També hi ha proves per als alumnes que com a màxim fa 2 anys que han finalitzat l’ESO i que no han obtingut el títol.

Preparació de les proves d’accés per les persones que no tenen accés directe a CFGM. La qualificació que s’obté en aquesta formació es multiplica pel coeficient 0,20 i se suma a la nota de la prova d’accés. Per fer les proves cal tenir 17 anys. 

Accés directe als Cicles de Grau Mitjà de Formació Professional Inicial; en el cas dels Ensenyaments Professionals d’Arts Plàstiques i Disseny permet l’exempció de la part comuna de la prova d’accés i en el cas dels Ensenyaments Esportius, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general. Es pot cursar en algunes Escoles d’Adults. 

Cal tenir 17 anys durant l’any de matriculació. Té una durada de 600h. No obtens el certificat a efectes acadèmics. Si superes el curs tens accés directe als CFGM.

bottom of page