cicles formatius

duotone (64).png

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector. 

La formació professional s'organitza per famílies professionals que ordenen els ensenyaments en cicles de grau mitjà o de grau superior; amb la superació dels primers s'obté el títol de tècnic i amb la superació dels segons el de tècnic superior.

A més a més, existeix la possibilitat en alguns cicles (tant de Grau Mitjà com de Grau Superior) de cursar-los en modalitat DUAL, és a dir, combinant els estudis amb pràctiques remunerades a l’empresa. 

Els cicles tenen una durada variable: n'hi ha de 2 cursos acadèmics (entre 1.700 i 2.000 hores) i d'un curs acadèmic (de 1.300 o  1.400 hores). 

cicles formatius de grau mitjà

Per a poder accedir a aquests estudis, cal que compleixis una de les següents condicions:

 • Haver superat l'ESO o equivalent.

 • En cas de no disposar del Graduat en ESO:

 • Superar una prova d'accés i tenir 17 anys o complir-los el mateix any en que es realitza la prova o:

 • Superar un curs d'accés específic per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà i tenir 17 anys o complir-los l'any en que es fa la matrícula al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament.

cicles formatius de grau superior

Per accedir a aquests estudis, cal que compleixis amb una de les següents condicions:

 • Haver superat el batxillerat o equivalent.

 • En cas de no disposar del batxillerat, cal superar una prova d'accés i tenir 19 anys d'edat o bé complir-los durant l'any en que es realitza la prova.

 • Les persones que disposen d'un títol de tècnic o tècnica i tenen 18 anys poden:

  • Superar una prova d'accés específica.

  • Superar el curs d'accés a cicles formatius de grau superior.

  • Accedir directament als cicles formatius de grau superior, sempre que hi hagi places disponibles després de que hagi accedit l'alumnat provinent de batxillerat, curs o prova d'accés.

formació dual

La formació professional dual és una modalitat de formació en alternança que té com a finalitat la qualificació professional de les persones treballadores en un règim d’alternança d’activitat laboral a l’empresa i d’activitat formativa rebuda en el marc del sistema educatiu, o del sistema de formació professional per a l’ocupació, subjecte a avaluació i amb reconeixement acadèmic.

Els  programes d'FP dual promoguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat combinen la formació de l’estudiant amb una estada de treball a l’empresa al llarg dels dos cursos d’un cicle de formació professional de la manera següent:

 

1r curs

1r i 2n trimestre

 • Assistència al centre educatiu per adquirir la formació bàsica de la professió

3r trimestre

 • Pràctiques a l’empresa no remunerades, amb una durada de 80 a 100 hores.

*A partir de juny/juliol: inici de l’estada de l’aprenent a l’empresa com a becari o treballador.

2n curs

Alternança: assistència al centre educatiu en horaris adaptats, amb estada a l’empresa com a becari o com a treballador.

1a fase d’integració

 • Formació en centres de treball en base a pràctiques no remunerades

2a fase de consolidació

 • Contracte de treball. Alta a la Seguretat Social com a treballador.

 • Beca, de 2 a 10 mesos per curs. alta a la Seguretat Social com a becari.

 

cfgm al baix empordà

INS PALAMÓS

CFGM Atenció a persones amb situació de dependència · 2 cursos

CFGM Cures auxiliars d’infermeria · 1 curs 

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes · 2 cursos

CFGM Farmàcia i parafarmàcia (DUAL) · 2 cursos 

INS SANT FELIU DE GUÍXOLS

CFGM Estètica i bellesa · 1 curs 

CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar · 2 cursos 

CFGM Manteniment de vaixells · 2 cursos 

CFGM Gestió administrativa · 2 cursos 

CFGM Activitats comercials (DUAL) · 1 curs 

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques · 2 cursos 

INS BAIX EMPORDÀ (PALAFRUGELL)

CFGM Gestió administrativa · 2 cursos 

CFGM Gestió administrativa perfil jurídic · 2 cursos 

CFGM Instal·lacions elèctriques · 2 cursos 

CFGM Cuina i gastronomia · 2 cursos 

CFGM Forneria, pastisseria i confiteria · 2 cursos 

CFGM Serveis en restauració (DUAL) · 2 cursos 

CFGM Electromecànics de vehicles automòbils · 2 cursos 

 

INS LA BISBAL

CFGM Terrisseria · Amb prova d’accès

CFGM Gestió administrativa · 2 cursos 

CFGM Assistència a persones en situació de dependència · 2 cursos

cfgs al baix empordà

INS PALAMÓS

CFGS de Desenvolupaments d’aplicacions multiplataforma (DUAL) · 2 cursos

INS SANT FELIU DE GUÍXOLS

CFGS Gestió de vendes i espais comercials (DUAL) · 1 curs 

CFGS Administració i finances · 2 cursos 

CFGS Educació infantil · 2 cursos 

INS BAIX EMPORDÀ (PALAFRUGELL)

CFGS Administració i finances · 2 cursos 

CFGS Direcció de cuina (DUAL) · 2 cursos 

CFGS Guia, informació i assistència turística · 2 cursos 

CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats (DUAL) · 2 cursos

INS LA BISBAL

CFGS Educació infantil · només el 1r curs

ESCOLA AGRÀRIA EMPORDÀ (MONELLS)

CFGS Processos de qualitat en indústries alimentàries (DUAL) · 2 cursos

cfgm a girona ciutat

INS MONTILIVI (GIRONA)

CFGM Operacions de laboratori · 2 cursos 

CFGM Gestió administrativa · 2 cursos

CFGM Gestió administrativa (àmbit jurídic) · 2 cursos 

CFGM Electromecànica de vehicles automòbils · 2 cursos 

CFGM Carrosseria · 2 cursos 

CFGM Instal·lacions de telecomunicacions · 2 cursos 

INS NARCÍS XIFRA (GIRONA)

CFGM Perruqueria i cosmètica capilar · 2 cursos

CFGM Estètica i bellesa · 2 cursos 

CFGM Cures auxiliars d’infermeria · 1 curs 

CFGM Farmàcia i parafarmàcia · 2 cursos 

CFGM Manteniment electromecànic · 2 cursos 

CFGM Emergències sanitàries · 2 cursos 

CFGM Equips i instal·lacions electrotècniques · 2 cursos 

INS SANTA EUGÈNIA (GIRONA)

CFGM Impressió gràfica i converting (DUAL) · 2 cursos

CFGM Activitats comercials · 2 cursos  

CFGM Obres d’interior, decoració i rehabilitació · 2 cursos 

CFGM Instal·lacions elèctricques i automàtiques · 2 cursos 

CFGM Mecanització · 2 cursos acadèmics

cfgs a girona ciutat

INS MONTILIVI (GIRONA)

CFGS Integració social (DUAL) · només el 2n curs

CFGS Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat · 2 cursos 

CFGS Administració i finances · 2 cursos 

CFGS Assistència a la direcció · 2 cursos 

CFGS Automoció · 2 cursos acadèmics

CFGS Manteniment electrònic · 2 cursos 

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa ·

2 cursos 

CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma ·

2 cursos 

CFGS Desenvolupament d’aplicacions web · 2 cursos 

CFGS Educació infantil · 2 cursos 

CFGS Integració social · 2 cursos 

CFGS Educació i control ambiental · 2 cursos

INS NARCÍS XIFRA (GIRONA)

CFGS Estètica integral i benestar · 2 cursos 

CFGS Laboratori d’anàlisi clínica · 2 cursos 

CFGS Higiene bucodental · 2 cursos

CFGS Automatització i robòtica industrial · 2 cursos 

CFGS Estilisme i direcció de perruqueria · 2 cursos 

 

INS SANTA EUGÈNIA (GIRONA)

CFGS Gestió de vendes i espais comercials · 2 cursos 

CFGS Projectes d’edificació · 2 cursos 

CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats · 2 cursos 

ensenyaments esportius

CENTRES PÚBLICS

INS PERE ALSIUS I TORRENT (BANYOLES)

1r nivell de Basquet

1r nivell de Futbol

2n nivell de Futbol 

Cicle inicial de Salvament i socorrisme

Cicle final de Salvament i socorrisme 

Superior de Futbol -Bianual-

Superior en Salvament i socorrisme -Bianual-

INS SERRA LLARGA (BLANES)

Cicle final de Vela amb aparell lliure

Cicle inicial Busseig esport amb escafandre autònom

Cicle final Busseig esport amb escafandre autònom

Cicle inicial de Vela amb aparell fix

Cicle final de Vela amb aparell fix

INS ABAT OLIBA (RIPOLL)

1r nivell de Surf de neu

2n nivell de Surf de neu 

1r nivell d'Esquí alpí

2n nivell d'Esquí alpí

1r nivell d'Excursionisme

2n nivell de Muntanya mitjana

INS ROCAGROSSA (LLORET DE MAR)

1r nivell de Futbol

2n nivell de Futbol 

Cicle inicial de Salvament i socorrisme

Cicle final de Salvament i socorrisme 

INS ILLA DE ROSES (ROSES)

Cicle inicial de Vela amb aparell fix

Cicle final de Vela amb aparell lliure

Cicle inicial de Salvament i socorrisme

Cicle final de Salvament i socorrisme

CENTRES PRIVATS

C.F.EQÜESTRE C.A.V.A  (ST MARTÍ VELL)

C. inicial D.hípiques de Salt, doma i concurs complet

C. final D. hípiques de Salt, doma i concurs complet

C.inicial D.hípiques de Resistència,orientació i turisme eqüestre 

C.final D.hípiques de Resistència,orientació i turisme eqüestre

Superior en Hípica

HÍPICA OMEGA (FORNELLS DE LA SELVA)

C. inicial D.hípiques de Salt, doma i concurs complet

C. final D. hípiques de Salt, doma i concurs complet

C.inicial D.hípiques de Resistència,orientació i turisme eqüestre 

C.final D.hípiques de Resistència,orientació i turisme eqüestre

ESCOLA PIA (OLOT)

1r nivell de Futbol

2n nivell de Futbol 

Cicle inicial de basquet

Cicle final de basquet

Cicle inicial de Salvament i socorrisme

Cicle final de Salvament i socorrisme 

ENTRENADORS DE FUTBOL i FORMACIÓ (GIRONA)

1r nivell de Futbol

2n nivell de Futbol 

Superior de Futbol

ensenyaments artístics

CENTRES PÚBLICS

INS LA BISBAL

CFGM Terrisseria 

ESCOLA D'ART SUPERIOR DE DISSENY (OLOT) 

CFGM Revestiments Murals 

CFGM Assistència al Producte gràfic imprès

CFGS Fotografia

CFGS Comunicació Gràfica publicitària 

CFGS Il·lustració

CFGS Escultura aplicada a l'espectacle

CFGS Motlles i reproduccions escultòriques 

CFGS Arquitectura efímera 

CFGS Projectes i direcció d'obres de decoració

CENTRES PRIVATS

ESCOLA DE CICLES FORMATIUS (GIRONA)

CFGM Assistència al producte gràfic interactiu

CENTRE DE FORMACIÓ TEATRAL EL GALLINER (GIRONA)

CFGS Tècniques d'actuació teatral

proves d'accés

Accés directe als Cicles de Grau Mitjà de Formació Professional Inicial; en el cas dels Ensenyaments Professionals d’Arts Plàstiques i Disseny permet l’exempció de la part comuna de la prova d’accés i en el cas dels Ensenyaments Esportius, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general. Es pot cursar en algunes Escoles d’Adults. 

Cal tenir 17 anys durant l’any de matriculació. Té una durada de 600h. No obtens el certificat a efectes acadèmics. Si superes el curs tens accés directe als CFGM.

curs de preparació de proves a grau mitjà

Preparació de les proves d’accés per les persones que no tenen accés directe a CFGM. La qualificació que s’obté en aquesta formació es multiplica pel coeficient 0,20 i se suma a la nota de la prova d’accés. Per fer les proves cal tenir 17 anys. 

proves lliures per a l'obtenció de títols

Convocatòria de proves per tal que les persones que s’han format dins i fora del sistema educatiu puguin obtenir directament  títols o certificats: Títols de Formació Professional, Certificat de Formació Instrumental • Graduat en Educació Secundària Obligatòria (majors de 18 anys). També hi ha proves per als alumnes que com a màxim fa 2 anys que han finalitzat l’ESO i que no han obtingut el títol.

L'OFICINA

L’Oficina Jove és la finestreta única d'informació i assessorament a les persones joves del Baix empordà. 

LOCALITZACIÓ

TROBA'NS 

Carrer del Raig, 7

17100 La Bisbal d'Empordà, Girona

oficinajove@baixemporda.cat

 

 

609 02 77 20

 

CONTACTA

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • YouTube - círculo blanco
 • Spotify

OFICINA JOVE del BAIX EMPORDÀ   - Consell Comarcal del Baix Empordà - 2020

Nota Legal - Política de cookies - Política de protecció de dades