top of page

fes salut!

duotone_25.png

A continuació trobaràs informació d'hàbits i comportaments saludables que t'aportaran benestar emocional, mental, físic i social. 

salut emocional i mental

Conèixer-te, reconèixer les emocions que sents a cada situació, saber què t'agrada, descartar allò que no et fa sentir bé, desenvolupar una actitud positiva i una bona autoestima són eines molt adequades per anar adquirint i així poder afrontar les situacions i reptes del dia a dia de forma més satisfactòria, sentir-te bé amb tu mateix/a i els altres. 

Així doncs, entenem per salut emocional o benestar emocional una manera de viure lliure, responsable i feliç. És a dir, tenir actituds positives, solidàries i responsables que influeixen favorablement sobre la salut.

i a vegades ens emboliquem...

Les addiccions són un problema de salut mental. 

A vegades se'ns fa molt difícil gestionar les emocions davant de situacions que sentim que ens sobrepassen i podem sentir estrès o ansietat. 

Aquest tipus de relacions ens allunyen del nostre benestar emocional, mental i social.

Guia jove sobre salut emocional. Què entenem per salut emocional? Salut personal, exercici físic, Alimentació. Salut a les nostres relacions, drogues, sexualitat i convivència. 

salut física

duotone_27.png

ESPORT

 

L’esport o l’activitat física és un dels factors que ajuden a millorar la salut física i psicològica de la persona.

duotone_13.png

alimentació

 

Menjar és una necessitat fonamental que també provoca plaer i que es sol fer en companyia. L’alimentació de la persona condiciona, en bona part, la seva salut ja que el nostre organisme necessita unes quantitats de nutrients determinades que li han d’arribar mitjançant l’alimentació.

duotone_12.png

seguretat viària

 

Cuidar-se a la carretera és, sens dubte, una forma de cuidar-te físicament.

i a vegades les coses es compliquen...

trastorns de la conducta alimentària

 

Els TCA són trastorns mentals caracteritzats per un comportament patològic davant de la ingesta alimentària i una obsessió pel control de pes. 

vigorèxia

 

És un trastorn mental caracteritzat per l'obsessió per muscular el cos. 

salut social

La capacitat de relacionar-nos amb les altres persones ajuda a millorar els altres àmbits de salut.

Per tant, aprendre a escollir les conductes que milloren la interacció amb les altres persones serà un aspecte fonamental per al nostre benestar personal i social. 

i a vegades ens emboliquem...

violències

 

Les conductes antisocials sovint són el resultat d’una anàlisi errònia de nosaltres mateixos, ja sigui infravalorant-nos o sentint-nos superiors, acompanyat d’una manca d’empatia que provoca no tenir en compte els sentiments dels altres o malinterpretar les seves intencions.

bottom of page